Kauczuki silikonowe

strona producenta: Silikony Polskie

KATALIZA

Do każdego kauczuku przypisany jest odpowiedni katalizator. Kauczuk należy zmieszać z katalizatorem w podanych proporcjach w sposób mechaniczny lub ręczny. Katalizator musi być równomiernie rozprowadzony w całej masie. Od tego zależy jakość wykonanej później formy. Należy odpowietrzyć kompozycję przed jej wylewaniem w celu usunięcia pęcherzyków powietrza zamykanych podczas operacji mieszania składników. W tym celu należy umieścić kompozycję w naczyniu o pojemności ok. 5 razy większej od objętości odpowietrzanej kompozycji i odpowietrzać pod próżnią (od 30 do 60 mm słupa rtęci), tak krótko, jak to możliwe. Będzie to powodować podnoszenie jakości elastomerów (kauczuków).

REGULACJA LEPKOŚCI

Pasty kauczukowe (za wyjątkiem Gumosilu AD-1) mogą być rozcieńczane poprzez dodanie do 10% rozcieńczalnika: Polastosilu M-500 albo Polastosilu M-200.

UTWARDZANIE ( SIECIOWANIE )

Produkty Połasłosil i Gumosil utwardzają się w temperaturze pokojowej maksymalnie w ciągu 18 do 24 godzin. Czas ten może być zmniejszony w przypadku wyrobu Gumosil AD-1 (do 4 godzin przy 65°C, 1 godziny przy 100°C lub 30 min. przy temperaturze 150°C). Należy jednak pamiętać, że podwyższenie temperatury utwardzania zwiększa skurcz efastomeru.

ZALECENIA

PRZYGOTOWANIE MODELU

Formy z kauczuków silikonowych odtwarzają z oryginału (modelu) bardzo dokładnie wszystko, nawet drobne cząsteczki pyłu, dlatego model powinien być absolutnie czysty, pozbawiony pyłu, kurzu i ciał obcych. Polecane do wykonywania form kauczuki wykazują własności anty-przyczepne w stosunku do większości materiałów. Zaleca się jednak pokrywać powierzchnię modelu środkiem antyprzyczepnym np. Silformem 2/30 produkowanym przez nasz Zakład (również w opakowaniach aerozolowych), wazeliną, woskiem, parafiną itp. w celu uniknięcia "przywierania" kauczuku do powierzchni modelu. Należy jednak sprawdzić, czy środek rozdzielający nie niszczy oryginału - modelu.

MONTOWANIE l ŁĄCZENIE CZĘŚCI WYKONANYCH Z KAUCZUKU

Części wykonane z tego samego gatunku kauczuku mogą być montowane ze sobą poprzez łączenie ich za pomocą produktu typu Silkit lub za pomocą tego samego kauczuku. Części formy wykonane z różnych gatunków kauczuków mogą być łączone wyłącznie za pomocą produktu typu Silkit wytwarzanego przez nasz Zakład.

DODATKI

Dostępne są dodatki mające na celu regulację kinetyki sieciowania lub płynności kauczuków typu polikonden-sacyjnego i poliaddycyjnego np. środek tiksotropowy Gumosil PC 12 lub Gumosil AD-1 składnik C.

 

Właściwości (pobierz)