Żelkoty poliestrowe

strona producenta: ZCH Sarzyna

Żelkoty przeznaczone są do stosowania jako zewnętrzna powłoka wyrobów z żywic poliestrowych. Żelkoty zabezpieczają powierzchnię produktu, tworząc trwałą powłokę, odporną na działanie czynników mechanicznych, atmosferycznych, agresywnych środków chemicznych, czynników starzeniowych. Chronią także produkt przed penetracją wody i innych mediów.
Żelkoty transparentne pogłębiają wzór, strukturę powierzchni produktu (np. imitacji marmuru, granitu, itp.) natomiast żelkoty białe lub kolorowe maskują wzór laminatu (maty szklanej, odlewu) nadając barwę i estetyczny wygląd (pobierz).


Określenie żywicy bazowej Polimal
122, Izo - żelkot izoftalowy,
124 - żelkot izoftalowy modyfikowany
125, 125 NPG - żelkot izoftalowy NPG
138 - na bazie żywicy dianolowej
VE - na bazie żywicy winyloestrowej
16... - na bazie żywic samogasnących

Określenie cech przetwórczych i użytkowych
GE - żelkot bezbarwny, transparentny
P - przyspieszony
sp - natryskowy
S - wypełniacz modyfikujący

Katalog żelkoty i topkoty (pobierz).

Żelkoty przeznaczone do warstw ochronnych produktów
poliestrowych narażonych na działanie czynników chemicznych

Ocena wg odporności chemicznej żywic bazowych.Powyższa tabela przedstawia odporność chemiczną żywic poliestrowych na media agresywne. Zawiera dane na podstawie badań własnych Zakładów w zakresie przedstawionych mediów i w stężeniach podanych w nawiasach. Badania prowadzono zgodnie z PN-78/C89067 i ADR. Tabele rekomendacji należy traktować jedynie jako materiał do wstępnego rozpoznania tematu. Dane w tabeli nie zwalniają od konieczności dokonania oceny trwałości warstwy żelkotowej w warunkach rzeczywistych.

Parametry użytkowe i mechaniczne żelkotów (pobierz)

Podział i nazewnictwo żelkotów

* - kolor wg. skali RAL oraz oznaczeń producenta

Nazewnictwo żelkotów - żelkoty bezbarwne

Nazwa
baza wersja
Polimat GE 125 NPGPsp

Nazewnictwo żelkotów - żelkoty kolorowe

baza nazwa koloru nr koloru wersja
Żelkoty NPG kolor RAL Psp
Żelkoty NPG szary 7035 Psp