Żywice poliestrowe

Strona producenta: SCH Sarzyna

Wszystkie produkty z grupy nienasyconych żywic poliestrowych można podzielić zarówno ze względu na ich budowę chemiczną, jak też zastosowanie oraz technikę przetwórczą. Stosując podział ze względu na budowę chemiczną można wyróżnić następujące rodzaje żywic:

 • - ortoftalowe oraz na dicyklopentadienie (DCPD);
 • - tereftalowe na odpadach PET, jak też modyfikowane kwasem tereftalowym, do specjalnych zastosowań;
 • - izoftalowe o podwyższonej odporności na wpływ środowiska naturalnego;
 • - izoftalowe na glikolu neopentylowym;
 • - dianolowe, jako żywice o znacznie podwyższonej chemoodporności w stosunku do żywic ortoftalowych jak też izoftalowych;
 • - żywice winyloestrowe jako żywice o wysokiej chemoodporności łączące w sobie cechy żywic epoksydowych (wysoka chemoodporność na różne środowiska) oraz poliestrowych (łatwość przetwarzania, dobra przesycalność maty szklanej, dobra zwilżalność wypełniaczy mineralnych).

Nieco inaczej wygląda podział produkowanych przez firmę żywic poliestrowych ze względu na ich zastosowania lub też techniki przetwórcze. Stosując te kryteria podziału należy rozróżnić:

 • - żywice do produkcji laminatów poliestrowo-szklanych metodą ręczną oraz natryskową;
 • - żywice do produkcji polimerobetonów oraz innych wysoko wypełnionych kompozycji;
 • - żywice do tłoczyw poliestrowych;
 • - żywice do profili ciągnionych;
 • - żywice do odlewów, w tym żywice galanteryjne;
 • - żywice do akrylu.

Ważną grupą żywic specjalnych produkowanych przez Z.CH. "Organika-Sarzyna" S.A. są żywice uniepalnione. Wraz z wprowadzaniem coraz ostrzejszych przepisów przeciwpożarowych w poszczególnych gałęziach przemysłu wzrasta asortyment produkcji tej grupy produktów. Stosując podział tej grupy ze względu na sposób uniepalnienia, należy wyróżnić:

 • - uniepalnianie poprzez wbudowanie w łańcuch poliestru związków halogenowych;
 • - uniepalnianie poprzez wprowadzenie do żywicy mineralnych środków uniepalniających;
 • - uniepalnianie poprzez połączenie dwóch wyżej podanych sposobów;

W zależności od wymagań poszczególnych branż i gałęzi przemysłu, w których taka żywica znajduje zastosowanie uzależniony jest stopień jej uniepalnienia, gdyż inne wymagania są stawiane żywicom stosowanym np. w kolejnictwie, przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, stoczniowym czy też elektroenergertycznym i do tych wymagań dobierana jest żywica oraz sposób jej uniepalnienia.

Należy podkreślić, że nasze żywice uniepalnione spełniają w zasadzie oczekiwania odbiorców w zakresie własno.ci tego typu produktów, łącznie z wymaganiami kolejnictwa w ruchu międzynarodowym, tzn. jedna z produkowanych żywic uzyskała parametry zgodne z wymaganiami Karty UIC 564-2.

Właściwości żywic poliestrowych (pobierz) oraz kity i szpachle, wyroby marmuropodobne, ładunki klejowe, figury ogrodowe (pobierz)

Układ utwardzający

W tabeli podano ilość utwardzacza i przyspieszaczy na 100 g żywicy.
 

Nazewnictwo żywic POLIMAL

I Oznaczenia literowe

A - żywica ekologiczna o obniżonej emisji styrenu, LSE,
B - żywica z aminą,
L - żywica z wybielaczem optycznym,
GE - żywica żelkotowa,
S, S-1 - żywica wypełniona (np. z wypełniaczem obniżającym palność),
P; Py - preakcelerowana (Py - z wbudowanym naftenianem kobaltu),
R - żywica z promotorem,
T, Tx - tiksotropowana, o obniżonej ściekalności ze ścian pionowych podczas laminowania i obniżonej sedymentacji wypełniaczy,
W - żywica ze wska.nikiem barwy utwardzania,
sp - wersja do natrysku (dotyczy żelkotów ).

II Oznaczenia cyfrowe

II.2 Dwa pierwsze znaki po nazwie "Polimal" charakteryzują grupę żywic:

10... - konstrukcyjne ortoftalowe, modyfikowane,
12... - izoftalowe / izoftalowo-neopentylowe,
13... - chemoodporne bisfenolowe,
14... - tereftalowe (za wyjątkiem Polimal 140),
15... - elastyczne,
16... - o obniżonej palności,
19... - tworzące emulsje wodne,
VE... - winyloestrowe.

II.2 Trzecia i czwarta cyfra w nazwie oznacza zmianę w technologii produkcji na etapie syntezy celem nadania żywicy pożądanych właściwości.

II.3 Piąta cyfra oznacza dodatek uszlachetniający.

przykład:

Polimal 1605 APyS
nazwa żywicy 16... - o obniżonej palności A - obniżona emisja styrenu
Py - przyspieszona
S - wypełniona

 

Nazewnictwo żywic PALATAL (licencja DSM Composite Resins)

I. Oznaczenia literowe:

T - tiksotropowana,
U - obniżona emisja styrenu, LSE (low styrene emmision),
V - przyśpieszona.

przykład:

Palatal U 541 TV-03
nazwa żywicy U - obniżona emisja styrenu,
LSE
541 - żywica bazowa T - tiksotropowana
V - przyspieszona
03 - wersja